Barkod Tescili

BARKOD NEDİR ?
Merkezi Brüksel’de bulunan EAN ile ABD ‘deki UCC örgütlerinin birlikte oluşturduğu EAN-UCC sistemi ,ulusal ve uluslararası ticarette el değiştiren ürünün tanımlanması ve bu ürünün hareketlerinin izlenmesi için evrensel standartlar geliştiren bir “bilgi standardı tanımlama ve uygulama sistemidir”.
Barkod; değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik olarak ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılan bir yöntemdir. Barkod, değişik kalınlıktaki çizgilerden ve bu çizgiler arasındaki boşluklardan oluşur.
Barkod ile stok kodu, seri numarası, personel kodu gibi bilgilerin gösterilmesi sağlanabilir. Bu bilgilerin bilgisayara klavye aracılığı ile girilmesi zaman alıcı ve yorucu olmaktadır. Ayrıca bu yöntem pek sağlıklı olmamaktadır. Çünkü veriler girilirken hata yapılma olasılığı fazladır. Bu hata oranını ve harcanan zamanı azaltmak için barkodlar ve barkod okuyucular kullanılır.
Barkod, ürünün kodu veya ürün ile ilgili açıklamalar içermemelidir. Barkod sadece o ürünüe ait bir referans numarası içermelidir. Bu referans numarası bilgisayara tanıtılır ve ürüne ait detaylı bilgiler bilgisayarda tutulur. Daha sonra bu referans numarası kullanılarak o ürüne ait bilgiye erişilir.
Örneğin; bir markette ürünün üzerinde bulunan barkod çizgileri ürünün fiyatı ve ürünün detayı hakkında bilgi içermez. O bir referans numarasıdır. Ürün, marketin bilgisayarına bu referans numarası ile tanıtılmıştır. Ürünle ilgili fiyat ve diğer bilgiler marketin bilgisayarına girilmiştir. Ürüne ait bilgi istendiğinde referans numarası bilgisayara gönderilir. Bilgisayarda ürün hakkındaki detaylı bilgiyi gönderir. Bu yöntemde ürünün fiyatı değiştiğinde sadece bilgisayardaki fiyatı değiştirmek yeterli olacaktır.
Barkod, barkod alfabesi (barcode symbology) denilen ve barkodun içerdiği çizgi ve boşlukların neye göre basılacağını belirleyen kurallara göre basılmaktadır. Barkodlar 0-9 arası rakamları, alfabedeki karakterleri ve bazı özel karakterleri (*, -, / vb.) içerebilirler. Bir çok barkod alfabesi vardır. Bu alfabelerden bazıları sadece rakamları içerirken bazılarıda hem rakamları hem de özel karakterleri içerirler. Buna göre değişik barkod standartları ortaya çıkmaktadır. Bugün dünyada kullanılan bir çok barkod çeşidi bulunmaktadır.
BARKOD TEKNOLOJİSİ;
Ticari ürünlerin standart bir biçimde numaralandırılması ve etiketlenmesi amacıyla kullanılarak bugün EAN-UCC olarak adlandırdığımız BARKOD Sistemi oluşturulmuştur.
Ülkemizin EAN Barkod sistemi ile tanışması, ekonomimizin dışa açılması ve ihraç ürünlerimizin uluslararası pazarlarda etiketleme ve tanımlama yönünden sorunlarla karşılaştığı 1980’lerin sonunda olmuştur.
T.O.B.B. ticarete konu olan malların tanımlanmasında karşılaşılan bu sorunu çözmek amacıyla EAN (Uluslararası Mal numaralandırma örgütü) 1988 yılında üye olmuş ve EAN Barkod sisteminin ülkemizde uygulaması ve yaygınlaştırılması amacıyla faaliyette bulunmak üzere bünyesinde milli mal numaralandırma Merkezini (MMNM) kurmuştur.
BARKOD İLE NELER YAPABİLİRİZ ?
Barkod verinin hızlı ve doğru girilmesini sağlayan bir yöntem olduğundan dolayı barkod işlemlerinin yoğun olduğu ve bilgiye hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılmasının ihtiyaç olduğu yerlerde kullanılabilir. Bu yöntemin kullanıldığı sistemler veri toplama sistemleri olarak adlandırılırlar. Barkod kullanılarak bir ürüne ait tüm hareketler izlenebilir. Bu sistemlerde barkod okuyucular, barkod yazıcılar ve taşınabilir data terminaller gibi bir çok iletişim aracı kullanılmaktadır.
Veri toplama sistemleri bir çok yerde kullanılabilir. Mağazalarda, endüstriyel ortamlarda, pazarlama ve satışlarda, işyerlerinde vb. gibi bir çok alanda ve yerde kullanılabilir. Örneğin barkodlu bir sistem kullanarak depo sayımlarınızı çok kolay ve rahat bir şekilde yapabilirsiniz.
BARKODUN YARARLARI NELERDİR?
DOĞRULUK
En doğru bilgiyi almanızı sağlar, kullanıcı hatalarını ortadan kaldırır. Benzer ürünler veya benzer kodlara sahip ürünler arasındaki karışıklığı önler.
HIZ
Hızlı veri girişinin iki önemli faydası vardır.
1. İstenen bilgi manuel şekilde toplanacak bilginin çok çok üstünde bir hızla ve doğru bir şekilde
toplanır.
2. Bu toplanan doğru bilgiler bilgisayar ortamında olduğu için yine çok hızlı bir şekilde bu bilgileri
işleyebilecek, değerlendirebilecek kişilere veya ortama ulaşır.
Örneğin; bu bilgilerin doğru bir şekilde, bir kağıtta yazılı bilgiler olduğunu varsayın. O kağıdın içinden A marka deterjandan ne kadar satıldığını nasıl bulabilirsiniz? Evet, sayabilirsiniz. Son anda size A marka deterjan değilde tüm deterjan satışları sorulursa ne yaparsınız?
MALİYET
Doğruluğun artması ve veri giriş hızının yükselmesi ile işçilik maliyeti düşecek sistem daha ekonomik olacaktır.
KULLANIŞLILIK
Barkod ürünleri yani okuyucular, yazıcılar vs. tüm OT/VT ürünlerinin kullanımı, bilgisayara bağlaması ve işletmesi çok kolaydır. Bu sistem ile güvenilir, detaylı, hızlı datalar toplanır. Bu toplanan bilgiler ile sistem daha etkili yönetilebilir.
Örneğin
– Hangi ürün ne kadar satılıyor?
– Şu anda stokta eksikler neler?
– Geçmiş satışlara bakarak hangi üründen ne kadar sipariş vermeli?
gibi sorulara kolayca cevap bulabilirsiniz.
BARKOD KULLANIMININ YARARLARI
Barkod kullanımı ve EAN – UCC Sistemi standartlarının uygulanması ile genel olarak aşağıdaki yararlar elde edilir.
Ticari ürünlerin üreticisi ,dağıtıcısı,satıcısı ve alıcısı,arasında herhangi bir iş yükü yaratmaksızın bilgi paylaşımı sağlanır.
İşletme içi ve dışı bilgi akışına hız ve doğruluk kazandırılır.
Ürünlerin hareketlerine ilişkin işlemlere hız ve doğruluk kazandırılır, çalışma verimliliği artar.
İşletmede etkin ve yüksek nitelikli bir çalışma ortamı yaratılır.
Ürünlerin hareketleri ve müşteri davranışlarına ilişkin doğru veriler elde edilir.
Üreticilere Sağladığı Yararlar:
Ürünlerin giriş-çıkış ve üretim hareketleri ile stokların durumları kolayca ve anında izlenir.
Üretim ve ambarda gerçekleştirilen işlemler anında izlenir. Denetim kolaylaşır
Üretim ve kalite kontrol aşamaları kolayca izlenir.
Sipariş ve üretim emirlerinin durumları anında öğrenilerek, gereken önlemler alınır.
Üretim ve ambar maliyetleri kolayca izlenir.
Üretim sevkiyatları doğru ve zamanında yapılır.
İşletmede işgücü ve yerden tasarruf edilerek maliyet azaltılır.
İşletmede çalışma verimliliği artar.
Üretim denetlenmesi sonucunda ürünlerin niteliği yükselir.
Üretimde ISO standartlarının gerektirdiği izlenebilirlik sağlanır.
Dağıtıcılara ve Toptan Satıcılara Sağladığı Yararlar:
Ürünlerin hareketleri ve stokları kolayca ve anında izlenir.
Ürünlerin depo içerisindeki hareketlerinin kolayca denetlenmesi ile depo yönetimi kolaylaşır.
Envanter sayımı hızlı ve doğru yapılır.
İşletmede işgücü ve yerden tasarruf edilerek maliyetler azaltılır.
İşletmede çalışma verimliliği artar.
Parakende Satıcılara Sağladığı Yararlar:
Ürünlerin hareketleri ve stokları kolayca ve anında izlenir.
Ürünlerin depo ve mağaza içerisindeki hareketlerinin kolayca denetlenmesi ile depo ve mağaza reyon yönetimi kolaylaşır.
Envanter sayımı hızlı ve doğru yapılır.
Satış noktasındaki (kasadaki) işlemlere hız kazandırılır. Müşterilerin bekleme süreleri kısaltılır.
Satış noktasındaki (kasadaki) işlemlerde yanlışlıklar önlenerek müşterilerinin güveni kazanılır.
Satış noktasındaki (kasadaki) gelirler anında izlenir. Kasa kapatma işlemleri kolaylaşır.
Ürün satış istatistikleri gerçek verilerle elde edilir.
Satış sonrası hizmetlerin niteliği yükselir.
Alıcılara Sağladığı Yararlar:
Ürünlerin işletmeye geliş verileri zamanında ve doğru biçimde elde edilir.
Depo yönetimi kolaylaşır.
Mal kabulü işlemlerine hız ve doğruluk kazandırırBarcod kullanımı ve EAN – UCC Sistemi standartlarının uygulanması ile genel olarak aşağıdaki yararlar elde edilir.
Ticari ürünlerin üreticisi ,dağıtıcısı,satıcısı ve alıcısı,arasında herhangi bir iş yükü yaratmaksızın bilgi paylaşımı sağlanır.
İşletme içi ve dışı bilgi akışına hız ve doğruluk kazandırılır.
Ürünlerin hareketlerine ilişkin işlemlere hız ve doğruluk kazandırılır, çalışma verimliliği artar.
İşletmede etkin ve yüksek nitelikli bir çalışma ortamı yaratılır.
Ürünlerin hareketleri ve müşteri davranışlarına ilişkin doğru veriler elde edilir.