GLOBALGAP Belgesi

GLOBALGAP (EUREPGAP) NEDİR?
Eurep Avrupa perakendecileri ürün çalışma grubu (Euro Retailer Produce Working Group) Avrupa’da tarımsal gıda endüstrisi sektöründeki lider perakendecilerin bir araya gelerek oluşturdukları kar amacı gütmeyen bir oluşumdur.
7 EYLÜL 2007- Bangkok ; EUREP GAP Sekreteryası 8. Yıllık Konferansın’da tarımsal üretimde tüm dünyada geçerli olan global bir belgelendirme standardı haline geldiği için ismini ve logosunu GLOBALGAP olarak değiştirmiştir.
İlk defa 1997 yılında bir araya gelen EUREP adındaki bu perakendeci oluşum, 1999 yılında satın alınan tarımsal ürünlerde aranan minimum Standardların belirtildiği bir protokol hazırlamıştır.Ocak 2001 tarihinde üyelerinden oluşan GLOBALGAP (EUREPGAP) ve Standardlar komitesi (The EUREPGAP Technical and Standards Commitee-TSC) kurulmuş olup komite 3 perakendeci ve 3 üretici EUREPGAP temsilcisinden oluşmaktadır.Komitenin görevi; protokolün şartlarını en iyi şekilde tespit etmek, düzenlemek ve gerekli değişiklikleri yapmaktır.
İyi tarım uygulamaları (Good Agriıcultural Practices,GAP) tarımsal faaliyetlerin çevreye ve doğaya en az zarar verecek şekilde yapılması ve dolayısıyla tüketicilere “güvenilir” ürünleri sunmak amacıyla getirilen minimum şartlardır.
EUREP. Tarım ve bahçe ürünleri endüstrisindeki tarım uygulamalarının sertifikasyonu için iyi tarım uygulamaları’nı bir üretim standardı olarak EUREPGAP Protokol adı altında kullanmaktadır.
Şu anda, GAP standardı taze meyve sebze, kesme çiçek ve fidan için uygulanmaktadır.Ancak insan tüketimi için olan her türlü tarımsal ürün bu Standardlara göre sertifikalandırılabilir.EUREP’in hayvan tüketimi, hububat, yemlik bakliyat ve kahve için özel Standardlar üzerinde çalışmaları devam etmektedir.
GLOBALGAP (EUREPGAP) ‘ın şu anda tüm dünyada geçerli olan ve Genel Kuralları yayınlanmış olan kapsamları ise şunlardır.
*Üretim Materyali(Fide,Tohum)
*Meyve&Sebze
*Çiçek ve Süs Bitkileri
*Entegre Çiftlik Güvenliği (Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Çiftlikleri, Hububat, Çay, Yem vs.)
*Entegre Su Kültürleri Güvenliği (Alabalık, Levrek yetiştirme çiftlikleri vs.)
*Yeşil (Ham) Kahve
GLOBALGAP’IN AMACI NEDİR?
Giderek bilinçlenen tüketici; gıdanın çevreye zara verilmeden, insan ve hayvan sağlığına uygun. Güvenli bir şekilde üretildiğinden emin olmak istemektedir.Bu nedenle hem alıcı hem de dünyanın değişik ülkelerinden tedarikçi şirketlerden oluşan EUREP; kendi toplumlarının sağlıklı tarımsal ürünler tüketmesini temin etmek için bu ülkelerde yetiştirilen ve dışarıdan ithal edilen tarımsal ürünlerde aranan minimum Standardları belirleyen bir protokol hazırlamıştır.Bu anlamda; ürünün tohum aşamasından ekimde kullanılan zirai ilaçlara, hangi üretici tarafından hangi tarlada ekildiğine kadar bütün bilgilerini içeren bir izlenebilirlik oluşturulması gerkmektedir.Böylece ürünler üretimden tüketime kadar tüm aşamalarıyla kontrol altına alınmış olmaktadır.
EUREPGAP; risk analizi (örneğin,HACCP yoluyla) risk önleme, entegre zararlı yönetimi (ıpm) ve Entegre ürün yönetimi (ıcm) ile sürdürülebilir tarım. Tarım endüstrisinde var olan teknoloji ile sürekli gelişim prensipleri temeline dayanmaktadır.
Böylece EUREP üyeleri, müşterilerine “güvenilebilir” bir ürün verme garantisini sunmaktadır.
NEDEN GLOBALGAP (EUREPGAP)?
EUREPGAP Sertifikası ile; insan saġlıġına zararlı kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalıntılar içermediġi, çevreyi kirletmeden ve doġal dengeye zarar vermeden üretildiġi, üretim sırasında, üretimle ilgili insanları veya diġer canlıları olumsuz olaraketkilemediġi, üretim sırasında, tüketicinin bulunduġu ülkenin ve ürünün yetiştirildiġi ülkenin tarım mevzuatlarına uygun işlemler yapıldıġı belgelenmiş olur.
*GLOBALGAP Belgesi (EUREPGAP), Avrupa’daki büyük perakendecilerin yaş meyve-sebze,süs bitkileri,büyük ve küçükbaş hayvan çiftliġi ürünleri,su ürünleri üretimi ithalatında aradıġı sertifikadır.
*GLOBALGAP Belgesi (EUREPGAP)Sertifikası alan çiftçiler,üretici birlikleri, kurum ve kuruluşlar , ürettikleri tarım ürünlerinin ihracat yaptıkları ülke pazarlarında öncelikli olmalarını saġlarlar. (İGEME verilerine göre yıllık yaş meyve sebze üretimimizin yalnızca %5 – 6’sı ihracata dönüşebilmektedir.)
*GLOBALGAP Belgesi (EUREPGAP), güvenli tarım ve gıda ile ilgili metotların ve teknolojilerin devamlı gelişmesini desteklemektedir.
*GLOBALGAP Belgesi (EUREPGAP), üreticinin ürününün güvenilirliġini, kalitesini ve deġerini artırır.
*GLOBALGAP Belgesi (EUREPGAP)sertifikalandırmasının yürürlüġe sokulmasıyla ürünlerin her bir müşteri tarafından ayrı ayrı birden fazla kez kontrol edilmesine artık gerek yoktur. Bu da üreticilerin pazara daha kolay girebilmesi için tek bir sözleşmesel baz saġlar.
*GLOBALGAP Belgesi (EUREPGAP)sertifikalı ürün iç pazarda da öncelikli olarak tercih edilecektir.
GLOBALGAP Belgesi (EUREPGAP) (Tarım Uygulamaları Standardı) sertifikası alan bir ürünün:
*İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediği,
*Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği,
*Üretim sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği,
*Üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yaptığını gösterir.
*Standardın temel konuları; Gıda Güvenliği, Çevre Koruma, Mesleki Sağlık, Güvenlik ve Hayvan Refahı’dır.
*GLOBALGAP Belgesi (EUREPGAP), üreticinin ürününün güvenilirliğini, kalitesini ve değerini artırır.
*GLOBALGAP Belgesi (EUREPGAP) sertifikalandırmasının yürürlüğe sokulmasıyla ürünlerin her bir müşteri tarafından ayrı ayrı birden fazla kez kontrol edilmesine artık gerek yoktur. Bu da üreticilerin pazara daha kolay girebilmesi için tek bir sözleşmesel baz sağlar. GLOBALGAP Belgesi (EUREPGAP) sertifikalı ürün iç pazarda da hipermarketler tarafından öncelikli olarak tercih edilecektir.