Marka Tescili

Marka; Bir ürün Ya da hizmeti diğerlerinden ayıran her türlü işaret veya kelime bütünüdür. Marka tescilinde amaç yasa ile belirtilen korumaya sahip olmadır.
Ayrıca Marka tescil işlemi markalaşmada en önemli safhalardan birisidir.Marka Tescil Başvurusu öncesi Markanın ilgili sınıfta daha önce Marka tescil başvurusunun yapılıp yapılmadığına bakılması gerekir.

Arama işlemi Markanın görsel, işitsel yönlerden değerlendirmelerinden geçip çok iyi analiz edilmesi gerekir. Bu işlem internet alan adı araması gibi yapılmaması gerekir.

Markanın ilgili olduğu sınıfların tespitinde çok önemli aşamalardandır zira yanlış sınıfa başvuru da ileride sizleri hak kaybına uğratabilir.

Marka isim sorgusu markanın tescil edilebilirliği Marka tescil işleminde en önemli aşamalardandır.

Burada yapılacak Marka sorgusu markanın diğer markalarla benzerlik sorgulamasıdır.

Arama işlemi Markanın görsel,işitsel yönlerden değerlendirmelerinden geçip çok iyi analiz edilmesi gerekir.Bu işlem internet alan adı araması gibi yapılmaması gerekir.

Marka Tescil Başvurusu Sahıs Adına Yapılacaksa ;

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-Vekaletname Noter Tasdiki Gerekmez
-Tc Kimlik ve Vergi No
-Logo Örneği (varsa)

Marka Tescil Başvurusu Firma Adına Yapılacaksa ;

– Vergi Levhası Fotokopisi
– İmza Sirküleri Fotokopisi
– Vekaletname
– Logo Örneği (varsa)